ประวัติศาสตร์

 • ในปี 2014
  ก่อตั้ง Qingdao Furuite Graphite Co., Ltd.
 • ในปี 2015
  บริษัทผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001-2000 ในเดือนสิงหาคม 2558
 • ในปี 2559
  บริษัทได้เพิ่มการลงทุนเพื่อให้เกิดการบูรณาการของอุตสาหกรรมและการค้า
 • ในปี 2560
  การส่งออกการค้าต่างประเทศของบริษัทมีมูลค่าถึง 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • ในปี 2020
  บริษัทได้ผ่านการรับรองระบบ GBT45001
 • ในปี 2564
  เรายังคงก้าวไปข้างหน้า