Qingdao Furuite Graphite Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง เป็นการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์กราไฟท์และกราไฟท์
หลังจาก 7 ปีของการพัฒนาและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง Qingdao Furuite Graphite ได้กลายเป็นซัพพลายเออร์คุณภาพสูงของผลิตภัณฑ์กราไฟท์ที่จำหน่ายในประเทศและต่างประเทศในด้านการผลิตและการแปรรูปกราไฟท์ Qingdao Furuite Graphite ได้สร้างเทคโนโลยีชั้นนำและข้อได้เปรียบของแบรนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ฟิลด์การใช้งานของกราไฟท์ที่ขยายได้ กราไฟท์เกล็ด และกระดาษกราไฟท์ ชิงเต่า Furuite Graphite ได้กลายเป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้ในประเทศจีน

อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด