แม่พิมพ์กราไฟท์

  • Application Of Graphite Mould

    การประยุกต์ใช้แม่พิมพ์กราไฟท์

    ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์และแม่พิมพ์ วัสดุกราไฟท์ กระบวนการใหม่ และโรงงานแม่พิมพ์และแม่พิมพ์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อตลาดแม่พิมพ์และแม่พิมพ์อย่างต่อเนื่อง กราไฟต์ได้กลายเป็นวัสดุที่นิยมใช้ในการผลิตแม่พิมพ์และแม่พิมพ์ โดยมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่ดี