ผงกราไฟท์ที่มีความบริสุทธิ์สูงมีลักษณะเฉพาะอย่างไร?

ผงกราไฟท์ที่มีความบริสุทธิ์สูงมีลักษณะเฉพาะอย่างไร? ผงกราไฟท์ที่มีความบริสุทธิ์สูงได้กลายเป็นวัสดุนำไฟฟ้าที่สำคัญและวัสดุกลไกในอุตสาหกรรมร่วมสมัย ผงกราไฟท์ที่มีความบริสุทธิ์สูงมีการใช้งานที่หลากหลาย และเน้นย้ำถึงลักษณะการใช้งานที่ยอดเยี่ยมในเครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเคมี โลหะวิทยา การบินและอวกาศ และสาขาอื่นๆ ผงกราไฟท์ที่มีความบริสุทธิ์สูงมีคุณสมบัติที่ชัดเจน กล่าวคือ ทนต่ออุณหภูมิสูง ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ผงกราไฟท์ที่มีความบริสุทธิ์สูงสามารถรักษาความมั่นคงของมิติได้ดี อีกทั้งยังรับประกันความถูกต้องของชิ้นงานอีกด้วย ลักษณะเฉพาะที่ดีเหล่านี้ ทำให้ในด้านไฮเทคเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ดีมาก ผงกราไฟท์ที่มีความบริสุทธิ์สูงสามารถใช้ทำอิเล็กโทรด อิเล็กโทรไลต์แอโนด แม่พิมพ์หล่อ และแบริ่งที่อุณหภูมิสูง รวมถึงวัสดุกราไฟท์ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้กับเสาอากาศดาวเทียมเทียม เปลือกกระสวยอวกาศ และหัวฉีดเครื่องยนต์จรวด และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ทำจากวัสดุที่มีความบริสุทธิ์สูงเช่นกัน ผงกราไฟท์ อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผลิตผงกราไฟท์ที่มีความบริสุทธิ์สูง การสลายตัวและการควบแน่นของวัสดุอินทรีย์ทำให้ผงกราไฟท์ที่มีความบริสุทธิ์สูงมีรูพรุน ซึ่งส่วนใหญ่ผ่านรู นอกจากนี้ ในระหว่างกระบวนการออกซิเดชันของผงกราไฟท์ที่มีความบริสุทธิ์สูง เถ้าเล็กๆ จำนวนหนึ่งยังคงอยู่ในโมฆะของผงกราไฟท์ที่มีความบริสุทธิ์สูง ดังนั้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักวิชาการในประเทศและต่างประเทศได้ทำการวิจัยมากมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีต้านทานการเกิดออกซิเดชันของวัสดุกราไฟท์ และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ได้สำเร็จเพื่อลดการใช้ผงกราไฟท์ที่มีความบริสุทธิ์สูงออกซิเดชัน

news


เวลาที่โพสต์: ส.ค.-06-2021