ข่าวบริษัท

  • Expandable graphite is produced by two processes

    กราไฟท์ที่ขยายได้นั้นผลิตโดยสองกระบวนการ

    กราไฟท์ที่ขยายได้นั้นผลิตโดยสองกระบวนการ: เคมีและไฟฟ้าเคมี กระบวนการทั้งสองมีความแตกต่างกันนอกเหนือจากกระบวนการออกซิเดชั่น การแยกกรดออก การล้างด้วยน้ำ การคายน้ำ การอบแห้ง และกระบวนการอื่นๆ จะเหมือนกัน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตส่วนใหญ่...
    อ่านเพิ่มเติม