การจัดการทีม

147 กฎการบริหารทีม

หนึ่งความคิด

ปลูกฝังกลุ่มคนที่แก้ปัญหาเก่ง แทนที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดด้วยตัวเอง!

หลักการสี่ประการ

1) วิธีการของพนักงานแก้ปัญหาได้แม้จะเป็นวิธีที่งี่เง่าก็อย่าไปยุ่ง!
2) อย่าหาว่ารับผิดชอบปัญหา ส่งเสริมให้พนักงานพูดคุยกันมากขึ้นว่าวิธีไหนได้ผลมากกว่ากัน!
3) วิธีหนึ่งล้มเหลว แนะนำพนักงานให้ค้นหาวิธีอื่น!
4) ค้นหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพแล้วสอนให้ลูกน้องของคุณ ลูกน้องมีวิธีดีๆ อย่าลืมเรียนรู้!

เจ็ดขั้นตอน

1) สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายเพื่อให้พนักงานมีความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหามากขึ้น
2) ควบคุมอารมณ์ของพนักงานเพื่อให้พนักงานสามารถมองปัญหาในแง่บวกและหาแนวทางแก้ไขที่สมเหตุสมผล
3) ช่วยให้พนักงานแบ่งเป้าหมายออกเป็นการดำเนินการเพื่อให้เป้าหมายชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
4) ใช้ทรัพยากรของคุณเพื่อช่วยพนักงานแก้ปัญหาและบรรลุเป้าหมาย
5) ยกย่องพฤติกรรมของพนักงาน ไม่ใช่การยกย่องทั่วไป
6) ให้พนักงานประเมินความก้าวหน้าของงานด้วยตนเอง เพื่อให้พนักงานสามารถหาวิธีทำงานที่เหลือให้เสร็จได้
7) แนะนำพนักงานให้ "มองไปข้างหน้า" ถามน้อยลง "ทำไม" และถามมากขึ้นว่า "คุณทำอะไร"