การสนับสนุนทางเทคนิค

บรรจุภัณฑ์
กราไฟท์ที่ขยายได้สามารถบรรจุได้หลังจากผ่านการตรวจสอบ และบรรจุภัณฑ์ควรแข็งแรงและสะอาด วัสดุบรรจุภัณฑ์: ถุงพลาสติกชั้นเดียวกัน ถุงพลาสติกทอด้านนอก น้ำหนักสุทธิของถุงแต่ละใบ 25±0.1 กก. ถุง 1,000 กก.

เครื่องหมาย
ต้องพิมพ์เครื่องหมายการค้า ผู้ผลิต เกรด เกรด หมายเลขแบทช์ และวันที่ผลิตบนกระเป๋า

ขนส่ง
ถุงควรได้รับการปกป้องจากฝน การสัมผัส และการแตกหักระหว่างการขนส่ง

พื้นที่จัดเก็บ
จำเป็นต้องมีคลังสินค้าพิเศษ ควรแยกวางผลิตภัณฑ์เกรดต่างๆ แยกกัน คลังสินค้าควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก แช่น้ำได้